1,800,000 تومان

توله گربه پرشین
رام و دستی
45 روزه

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.