500,000 تومان

کبوتر دم چتری
نر و ماده سفید
سایز درشت
تولید ایران

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.