1,000,000 تومان

جفت کبوتر نژاد بخارا نجفی
ماده سفید
نر مشکی
تولید ایران
درجه یک

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.