5,000,000 تومان

طوطی کاسکو نر بالغ
آماده جفتگیری
نژاد کنگو
سخنگو

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.