1,000,000 تومان 900,000 تومان

محصول آلمان
فوق العاده دلچسب و خوش هضم
تهیه شده بر پایه گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت و گندم
بدون رنگ دهنده ها، اسانس ها و نگهدارنده های شیمیایی

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.