2,200,000 تومان

طوطی ملنگو آبی
چشم مشکی
وحشی
8 ماهه

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.