10,000,000 تومان

توله سگ پامرانین
سایز تیکاپ صفر
جنسیت نر
70 روزه

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.