40,000 تومان

برای نشاط و تحرک گربه
مناسب برای جذب گربه به وسایل آموزشی
کمک به دفع گلوله مویی و بهبود عملکرد سیستم گوارش

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.