13,000 تومان

ویژه بازی و سرگرمی انواع پرندگان خانگی
قابل استفاده در قفس های کوچک
فاقد مواد رنگی شیمیایی و مضر

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.