11,000 تومان

رنگ بندی شاد و جذاب
طول تقریبی ۳۰سانتی متر
ترکیب ریسمان کنفی رنگی
فاقد ترکیبات مضر و حساسیت زا

 

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.