2,500 تومان

آویز قفس پرنده
از جنس نخ کاموا
مخصوص قفس طرقه
مناسب برای بازی طرقه

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.